Legal notice

Iz de Poveste este marcă a S.C. Iz de Poveste S.R.L. si este proprietarul site-ului izdepoveste.ro, al informațiilor și materialelor afișate pe website. S.C. Iz de Poveste S.R.L este persoană juridică înregistrată în România, având sediul social în Popesti Leordeni, Ilfov, Drumul Fermei 74, Bloc 16b, ap 05 înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J23/6312/27.09.2023, având cod fiscal RO48853428.
.